ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Η Στοματική Υγεία και η καλή Στοματική Υγιεινή συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

Επιπλοκές μετά από αφαίρεση εγκλείστων δοντιών

Η χειρουργική αφαίρεση εγκλείστων δοντιών είναι η πλέον συχνή χειρουργική επέμβαση στην στοματογναθοπροσωπική χειρουργική. Η χειρουργική τεχνική, που θα χρησιμοποιηθεί , εκτός από την επιτυχημένη εκτέλεση, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ομαλή πορεία όλων των βιολογικών διεργασιών που θα οδηγήσουν στην φυσιολογική επούλωση των ιστών της περιοχής.

Συχνά όμως, στην κλινική στοματογναθοχειρουργική πράξη, εμφανίζονται ανεπιθύμητες καταστάσεις στον ασθενή, είτε κατά την διάρκεια της επέμβασης είτε μετεγχειρητικά.

Σαν σημαντικότερες επιπλοκές αναφέρονται:

 • Μετεγχειρητικός πόνος
 • Μετεγχειρητικό οίδημα
 • Μετεγχειρητικό αιμάτωμα
 • Περιορισμός στην διάνοιξη του στόματος
 • Αιμορραγία οφειλόμενη σε τοπικά αίτια ή σε παθολογικές συστηματικές καταστάσεις
 • Υπαισθησία ή αναισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου και της γλώσσας (σωφρονιστήρες κάτω γνάθου) ή του γενειακού νεύρου (προγόμφιοι κάτω γνάθου)
 • Απώθηση σπασμένου ακρορριζίου στον κάτω γναθιαίο πόρο ή στον υπογνάθιο χώρο.
 • Απώθηση του σωφρονιστήρα της κάτω γνάθου στον υπογνάθιο ή στον πτερυγογναθιαίο χώρο
 • Κάταγμα κάτω γνάθου (διεγχειρητικά ή μετεγχειρητικά)
 • Θραύση εργαλείων μέσα στους σκληρούς ή μαλακούς ιστούς
 • Διάσχιση και τραυματισμός των μαλακών ιστών
 • Εξάρθρημα κονδύλου
 • Υποδόριο ή υποβλεννογόνιο εμφύσημα
 • Απώθηση ακρορριζίου ή ολόκληρου του εγκλείστου δοντιού στο ιγμόρειο ή στον υποκροτάφιο βόθρο (σωφρονιστήρες άνω γνάθου) και στην ρινική κοιλότητα (κυνόδοντες άνω γνάθου)
 • Κάταγμα γναθιαίου κυρτώματος ή μεγάλου τμήματος φατνιακής απόφυσης
 • Ευρεία στοματοκολπική ή στοματορινική  επικοινωνία
 • Κάκωση παρακειμένων δοντιών ή των ριζών τους
 • Οστεΐτιδα και ξηρό φατνίο του φατνιακού οστού από τοπικά αίτια, από θεραπευτικές ακτινοβολίες ή από λήψη διφωσφονικών φαρμάκων
 • Λοίμωξη του μετεγχειρητικού τραύματος

Ο Στοματικός και Γναθοπροσωπικός χειρουργός αναλύει όλους τους παράγοντες που πρέπει να εκτιμηθούν στον ασθενή με έγκλειστα δόντια που προέρχονται από την σωστή κλινική εξέταση και τις ενδεδειγμένες απεικονιστικές μεθόδους, ώστε να διαμορφωθεί το σωστό σχέδιο θεραπείας, προς αποφυγή των ανωτέρω επιπλοκών.

Επίσης γνωρίζει και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές αυτές εάν προκύψουν, για να διασφαλισθεί η ομαλή μετεγχειρητική πορεία των ασθενών.