ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Η Στοματική Υγεία και η καλή Στοματική Υγιεινή συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

kostas p

Υπολογιστικά καθοδηγούμενη χειρουργική

Υπολογιστικά καθοδηγούμενη χειρουργική είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τρισδιάστατης επεξεργασίας αξονικών (CT) και ογκομετρικών (CBCT) τομογραφιών για τον προγραμματισμό οδοντικών εμφυτευμάτων, με σκοπό την διάγνωση, το σχέδιο θεραπείας και την χειρουργική καθοδήγηση.

Βήμα 1ον
Λήψη αξονικής τομογραφίας

oct1 

Βήμα 2ον
Διαγνωστικός έλεγχος.

Οι τομογραφίες εισάγονται στο πρόγραμμα για την διαγνωστική μελέτη του περιστατικού. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να συνδυάσει, με φιλικό και εύκολο προς τον χρήστη τρόπο, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την πιο σωστή και ολοκληρωμένη διάγνωση. 

oct

Μπορούμε πλέον να δούμε αξονικές, κάθετες, πανοραμικές τομές, αλλά και 3D απεικόνιση  σε ένα διαδραστικό περιβάλλον που επιτρέπει την μετακίνηση μέσα στις τομές, περιστροφή της 3D ανατομίας, μετρήσεις αποστάσεων και γωνιών, σχεδίαση φατνιακού νεύρου ή άλλων σημείων ενδιαφέροντος, τοποθέτηση εικονικών δοντιών, προσομείωση μοσχευμάτων και πολλά άλλα εργαλεία για μια ολοκληρωμένη διαγνωστική μελέτη.  

Στο τέλος του βήματος αυτού, έχουμε αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ανατομίας του ασθενή και τυχόν προβλημάτων. Είμαστε σε θέση να πάρουμε αποφάσεις για το επόμενο στάδιο του σχεδίου θεραπείας. 

Βήμα 3ον

Έχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της παθολογίας, το τρίτο βήμα  είναι πλέον ο προγραμματισμός των εμφυτευμάτων σε τρισδιάστατο περιβάλλον. 
Σκοπός του προγράμματος σε αυτό το βήμα, είναι να προσφέρει όλα εκείνα τα εργαλεία ώστε να γίνει το ιδανικό σχέδιο θεραπείας από πλευράς αισθητικής, λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο οστό και όλες τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει κατά την διαγνωστική μελέτη. 
Το πρόγραμμα λοιπόν μας δίνει την δυνατότητα να εισάγουμε σε συγκεκριμμένη τομή (αξονική, κάθετη, πανοραμική), συγκεκριμμένο εμφύτευμα πραγματικής γεωμετρίας, επιλέγοντας μέσα από μια ψηφιακή βιβλιοθήκη την εταιρεία εμφυτευμάτων, την σειρά, την διάμετρο και το μήκος που μας ενδιαφέρει. Έχοντας τοποθετήσει εικονικά το εμφύτευμα που θέλουμε, μπορούμε στην συνέχεια να το μετακινήσουμε σε όποια τομή μας εξυπηρετεί και να αλλάξουμε την κλίση. Επίσης θα μελετήσουμε την ποιότητα του οστού ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα αρχικής σταθερότητας και θα ελέγξουμε παραλληλότητες σε τρεις διαστάσεις.
Στο τέλος του βήματος αυτού, δουλεύοντας πάντα σε πραγματικές διαστάσεις, έχουμε πετύχει μια ισορροπία μεταξύ ανατομίας (διαθέσιμου οστού) & αισθητικού αποτελέσματος και το ιδανικό δυνατόν πλάνο θεραπείας.
Είμαστε σε θέση πλέον να αποφασίσουμεε για το χειρουργικό μέρος της διαδικασίας και να κρίνουμε αν η κατασκευή χειρουργικού οδηγού είναι αναγκαία.

Βήμα 4ον
Χειρουργική καθοδήγηση.

Σκοπός του προγράμματος είναι να μεταφερθεί το πλάνο θεραπείας χειρουργικά με την μεγαλύτερη δυνατόν ακρίβεια. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το βήμα αυτό δεν είναι πάντα αναγκαίο, αλλά είναι στην κρίση του χειρουργού.
Δίνεται η δυνατότητα  παραγγελίας και κατασκευής χειρουργικού οδηγού, που θα μεταφέρει την θέση, την κλίση και το βάθος των εμφυτευμάτων στην γνάθο του ασθενή, όπως ακριβώς έχουν προγραμματιστεί στο προηγούμενο στάδιο.
Στις περιπτώσεις λοιπόν που θα κριθεί απαραίτητο, το πρόγραμμα εξάγει το κατάλληλο αρχείο για την κατασκευή χειρουργικών οδηγών ανάλογα με τις ανάγκες του περιστατικού. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να  έχουμε στήριξη στο οστό (αν αποφασιστούν τομές) στα δόντια ή στον βλεννογόνο (για ατραυματική τοποθέτηση).

IMG 4552,IMG 4553   IMG 4555  IMG 45544

Επίσης, μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν οδηγό με ειδικές φρέζες ελέγχου βάθους ή πολλούς οδηγούς με διαφορετικές διαμέτρους για χρήση σε συνδυασμό με το χειρουργικό πρωτόκολλο της κάθε εταιρείας εμφυτευμάτων. Η επιλογή είναι του θεράποντος ιατρού και σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε χειρουργική καθοδήγηση όσων αφορά την θέση, την κλίση και το βάθος.
Η κατασκευή των χειρουργικών οδηγών γίνεται αυτόματα μέσω σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων ταχείας κατασκευής και τρισδιάστατης εκτύπωσης (Στερεολιθογραφία). 

Στο τέλος της διαδικασίας, η κλινική ομάδα μπορεί να είναι σίγουρη ότι χρησιμοποίησε όλες τις πληροφορίες του διαγνωστικού σταδίου για να καταρτίσει το δυνατόν καλύτερο πλάνο θεραπείας και να το μεταφέρει χειρουργικά με την μεγαλύτερη δυνατόν ακρίβεια.