ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Η Στοματική Υγεία και η καλή Στοματική Υγιεινή συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

Πέτυχα στις εισαγωγικές εξετάσεις της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1977. Τελείωσα το 1983 με βαθμό " Λίαν Καλώς ".

Στις 11/03/1993 έλαβα τον τίτλο της Γναθοχειρουργικής ειδικότητας.

Στις 30/03/1998 έγινα διδάκτορας της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό " Άριστα ".

Παράλληλα από τις 16/01/85 μέχρι σήμερα, εκτός από τις χρονικές περιόδους που είχα διορισθεί σαν ειδικευόμενη, εργάζομαι στο ιατρείο μου σαν Οδοντίατρος και από τις 11/03/1993 σαν Οδοντίατρος και Γναθοχειρουργός.

Η εκπόνηση της διατριβής μου έγινε στη Πανεπιστημιακή Γναθοπροσωπική Κλινική του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» με θέμα:

          «Αυτόλογη μετάγγιση σε γναθοχειρουργικούς ασθενείς και με τη χρήση ερυθροποιητίνης» 

  Η αναγόρευσή μου σε διδάκτορα της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τον βαθμό «άριστα» έγινε στις 30//03/1998.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 1. Χριστοπούλου Μ., Σωτηριάδου Σ., Γκικόντης Λ.:   Ξένα σώματα στο  ιγμόρειο άντρο

    5o Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, 24-27 Οκτωβρίου 1985  Λευκωσία Κύπρος. 

 1. Χριστοπούλου Μ., Γκικόντης Λ., Αρσενόπουλος Α., Καρυαμπά-Στυλογιάννη Ε.:

    Υπεράριθμα δόντια στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου. Κλινική μελέτη 93 περιπτώσεων.

    5ο Πανελλήνιο Οδοντοστοματολογικό Συνέδριο, 11 -14 Ιουνίου 1987, Αθήνα. 

 1. Μανταλενάκης Κ., Χριστοπούλου Μ., Σεφεριάδου Θ. :

   Η τεχνική  Nastef - Rosenthal  για τη θεραπεία εκτεταμένων κύστεων.

   8ο  Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο 26 - 29 Οκτωβρίου 1988, Ρόδος. 

 1. Χριστοπούλου Μ.,   Ιατρού Ι., Χατζηδημητρίου Γ., Βαϊρακτάρης Ε.,  Μάρτης Χ. : 

    Αυτομετάγγιση  σε γναθοχειρουργικούς ασθενείς. Πρόδρομη  ανακοίνωση.

    10ο  Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. 24-27 Οκτωβρίου 1990, Κέρκυρα. 

 1. Βαϊρακτάρης Ε., Αναστασιάδης Π., Σεμερτζίδης Θ., Σωτηριάδου Σ.  Χριστοπούλου Μ.,  Παντελιδάκη  Α. : 

    Ηωσινόφιλο κοκκίωμα των γνάθων. Αναφορά δύο περιπτώσεων.  

    6ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής. 30  Νοεμ - 2 Δεκ 1990. 

 1. Σεφεριάδου Θ., Ιωαννίδου Φ., Χριστοπούλου Μ., Μάρτης Χ.:   

   Παθήσεις μειζόνων σιελογόνων αδένων. Κλινικοστατιστική μελέτη.

    11ο  Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, 19 - 22 Οκτωβρίου 1991, Αθήνα. 

 1. Ιατρού Ι.,  Παπαδογεωργάκης Ν.,  Γκικόντης Λ., Σεμερτζίδης  Θ., Χριστοπούλου Μ.,  Μάρτης  Χρ. :

    Η εμπειρία μας  με  μοσχευματικά  υλικά   στη χειρουργική του οφθαλμικού κόγχου.

    Δημόσια συνεδρία Γναθοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός" 28/02/1992.         

 1. Γκικόντης Λ.,  Χριστοπούλου Μ.,  Γκικόντη Ι., Ιατρού Ι. :

    Η ανευρυσματική κύστη των γνάθων με την ευκαιρία μίας περίπτωσης.

    Β'  Επιστημονική Συνεδρία της Ελληνικής Εταιρίας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, 15 Μαρτίου 1993, Αθήνα. 

 1. Χριστοπούλου Μ., Γκικόντης Λ., Κωνσταντίνου Α., Ιατρού Ι.      

    Ηωσινόφιλο κοκκίωμα εφηβικής ηλικίας. Παρουσίαση περίπτωσης.   

    7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής 19-21 Νοεμβρίου 1993, Αθήνα. 

 1. Γκικόντης Λ.,  Χριστοπούλου Μ.,  Γκικόντη Ι.,  Ιατρού Ι. :      

     Καλοήθης μεσεγχυματογενής όγκος της παρωτιδομασητήριας  χώρας.

     7ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής 19-21 Νοεμβρίου 1993, Αθήνα. 

 1. Χριστοπούλου Μ, Δερβενούλας Ι, Μάρτης Χ, Δεραρτινιάν Χ, Ιατρού Ι.

      Αυτόλογη μετάγγιση σε γναθοχειρουργικούς ασθενείς και με τη χρήση ερυθροποιητίνης. 

      18ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. 

 1. Χριστοπούλου Μ, Δερβενούλας Ι, Ιατρού Ι..

      Μελέτη δεικτών αίματος στην αυτόλογη μετάγγιση με τη χρήση ερυθροποιητίνης.

      12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής 20-22 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα.

13. Χριστοπούλου Μ

Εισαγωγή στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειουργικής 25-27/5/2007. Ιωάννινα. 

14.  Χριστοπούλου Μ

Αφαίρεση εγκλείστων δοντιών. Η σημασία της προεγχειρητικής εκτίμησης.

22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειουργικής 28-30/11/2008. Αθήνα.

Από τον Μάρτιο του 1984 μέχρι τον Οκτώβριο του 1989 παρακολούθησα ανελλιπώς και συμμετείχα ενεργά στο άτυπο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Γναθοχειρουργικής Κλινικής του Οδοντιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετείχα στις δραστηριότητες του Νοσοκομείου Παίδων Α.& Π. Κυριακού κατά την χρονική περίοδο από τον Ιούνιο του 1986 μέχρι τον Μάιο του 1987, του Νοσοκομείου Τσαγκάρη τις χρονικές περιόδους από τον Σεπτέμβριο του 1984 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1984, και από τον Σεπτέμβριο του 1985 μέχρι τον Νοέμβριο του 1985 και στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός από τον Μάιο του 1987 μέχρι τον Οκτώβριο του 1989.
Στις 02/10/1989 διορίσθηκα στο Χειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμιγκ ( Τσαγκάρη ) ως ειδικευόμενη μέχρι 01/10/1990 προκειμένου να ασκηθώ στον προαπαιτούμενο χρόνο της Γενικής Χειρουργικής για την ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής.
Από τον Οκτώβριο του 1990 μέχρι τον Ιούνιο του 1991 συμμετείχα ενεργά στο άτυπο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Γναθοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός.
Στις 04/06/1991 διορίσθηκα σαν ειδικευόμενη ιατρός της Γναθοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός προκειμένου να αποκτήσω την ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής μέχρι στις 04/12/1992.

 1) 19-21/05/1984:  15ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο. Πήλιο.

2) 18-19/06/1984:   1ο Συμπόσιο Περιοδοντολογίας.  Αθήνα

3) Οκτώβρης 1984:  4ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Πάτρα.

4) 24-27/10/1985:    5ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Λευκωσία - Κύπρος.

5) 11-14/06/1987:    5ο Πανελλήνιο  Οδοντοστοματολογικό  Συνέδριο. Αθήνα.

6) 07-10/10/1987:    7ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Αθήνα.

7) 05-09/09/1988:    9th Congress European Association for  Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Athens - Greece.

8) 26-29/10/1988:    8ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Ρόδος.

9) 27-30/09/1989:   9ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη.

10) 24-26/11/1989:   5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Αθήνα.

11) 24-27/10/1990:   10ο  Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Κέρκυρα.

12) 30/11-02/12/1990:  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Αθήνα.

13) 08-12/06/1991:  1st Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery. Athens - Greece.

14) 21/03/1992 :   Ημερίδα της Σταθερής Ακινητοποίησης στηΤραυματολογία και Ορθογναθική Χειρουργική  του Μέσου Τριτημορίου του Προσώπου.  Περ. Γεν. Νοσ. Αθηνών & 251 Γεν. Νοσ. Αεροπορίας. Αθήνα.

15) 21-22/11/1992:  Επιστημονικό Διήμερο Γναθοχειρουργικής. Αθήνα.

16) 18-19/03/1993:  Osteosynthesis in the Maxillofacial Region. Theoretical Basis and Clinical Application. Athens - Greece.

17) 05-09/06/1993:  2nd Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery. Corfu, Greece.

18) 13-16/10/1993:  13o Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Καλαμάτα.

19) 06/11/1993:  Επιστημονικό Συμπόσιο "Κράματα στη Στοματική Κοιλότητα" . Αθήνα.

20) 19-20/11/1993:  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Αθήνα.

21) 16/04/1994:  Εαρινή Συνεδρία της Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής.  Αθήνα.

22) Νοέμβριος 1994:  8Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής  Χειρουργικής. Αθήνα.

23) 25-26/10/1995:  15ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο.  Χαλκιδική.

24) 24-26/11/1995:   9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Eταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής.  Αθήνα.

25) 07-09/07/1996:  1ο Διεθνές Συνέδριο οστεοωσωματούμενων οδοντικών και γναθοπροσωπικών εμφυτευμάτων - βιουλικών.  Αθήνα.

26) 07-09/07/1996:  Σεμινάριο χειρουργικών επεμβάσεων οστεοενσωματούμενων οδοντικών και γναθοπροσωπικών εμφυτευμάτων-βιουλικών.  Αθήνα.      

27) Οκτώβρης 1996:   16ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Αθήνα.

28) 29/11-01/12/1996:   10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής.  Αθήνα.

29) 20-22/06/1997:   2ο Διεθνές Συνέδριο οστεοενσωματούμενων οδοντικών και γναθοπροσωπικών εμφυτευμάτων-βιοϋλικών.  Αθήνα.

30) 27/07/1997:  Σεμινάριο για βιοαπορροφούμενες μεμβράνες Guidor . Αθήνα.

31) 21-23/11/1997:   11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Αθήνα.

32) 05-07/12/1997:   1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οστοενσωμάτωσης. Αθήνα.

33) 24-27/10/1998:   18ο Πανελλήνιο  Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη.

34) 20-22/11/1998:   12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Αθήνα.

35) 26-28/11/1999:   13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.  Αθήνα.

36) 1-3/12/2000:    14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Αθήνα.

37) 23-25/11/2001:   15ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.  Θεσσαλονίκη.

38) 29-30/11 & 1/12/2002: 16ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Αθήνα.

39) 29-31 /10/2004:  24ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη.

40) 25-27/11/2005: 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Xειρουργικής. Αθήνα.

41) 2-5/11/2006: 26ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Αθήνα.

42) 11-12/11/2006: 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Xειρουργικής. Αθήνα.

43) 25-27/5/2007: 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Xειρουργικής. Ιωάννινα.

44) 29/6-1/7 2007: 8ο Πανπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο. Καλαμάτα.

45) 30/11/2008: 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS. Εκδηλώσεις της HIV λοίμωξης από το στόμα: Παρουσίαση Περιστατικών. Αθήνα.

46) 28-30/11/2008: 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Αθήνα.

47) 27-29/11/2009: 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Θεσσαλονίκη.

48) 21-22/5/2010: 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Ηράκλειο Κρήτης.

49) 22-24/10/2010:  30o Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Αθήνα.

50) 19/03/2011: Ημερίδα Ορθογναθικής Χειρουργικής  ΕΟΓΜΕ. Αθήνα.

51) 25-27/11/2011:  25o Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Αθήνα.

52) 22-24/6/2012: 13ο Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο. Σπάρτη.

53) 15/1/2014:  Σύγχρονη πρακτική αντιμετώπιση συμβαμάτων και επιπλοκών στη χειρουργική στόματος ΣΕΕ. Αθήνα.

54) 28-30/11/2014: 28o Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Αθήνα.

55) 29-30/1/2016 : HAOMS Implants Meeting 2016. Αθήνα.

56) 19-21/10/2017: 37ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη.

57) HAOMS Implants Meeting 2017, 27&28/1/2017, Αθήνα

58) 29o Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, 25-27/01/2018, Αθήνα

59) HAOMS 2019 – 3o Συμπόσιο Εμφυτευμάτων & Χειρουργικής Στόματος, 24-26/01/2019. Αθήνα

60) HAOMS 2020 - AESTHETICS 17-19/01/2020 Αθήνα

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Χριστοπούλου Μ., Σωτηριάδου Σ., Γκικόντης Λ.,:

    Ξένα σώματα στο ιγμόρειο άντρο.

    Ελλ. Π. Στομ. Γναθοπροσωπ. Χειρ.1, 65-68 (1986) 

 1. Χριστοπούλου Μ., Γκικόντης Λ., Αρσενόπουλος Α., Καρυαμπά-Στυλογιάννη Ε. :

    Υπεράριθμα δόντια στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου. Κλινική μελέτη 93 περιπτώσεων.

    Ελλ. Π. Γναθοπροσωπ. Χειρ. 3, 73-77 (1988). 

 1. Βαϊρακτάρης Ε., Αναστασιάδης Π., Σεμερτζίδης Θ.,  Σωτηριάδου Σ., Χριστοπούλου Μ., Παντελιδάκη Α.:

    Ηωσινόφιλο κοκκίωμα των γνάθων. Αναφορά δύο περιπτώσεων.

    Ελλ. Π. Στομ. Γναθοπροσωπ. Χειρ. 7, 119-124 (1992). 

 1. Γκικόντης Λ., Χριστοπούλου Μ., Γκικόντη Ι., Ιατρού Ι.:

    Η ανευρυσματική κύστη των γνάθων με την ευκαιρία μιας περίπτωσης.

    Ελλ. Π. Στομ. Γναθοπροσωπ. Χειρ. 8, 87-91 (1993). 

 1. Σεφεριάδου Θ.,Ιωαννίδου Φ., Χριστοπούλου Μ., Μάρτης Χρ. :        

   Νοσήματα των μειζόνων σιελογόνων αδένων. Κλινικοστατιστική μελέτη μίας πενταετίας.

    Ελλ. Π. Στομ. Γναθοπροσωπ. Χειρ. 9, 7-11 (1994). 

 1. Χριστοπούλου Μ., Γκικόντης Λ., Κωνσταντίνου Α., Ιατρού Ι. :

    Ηωσινόφιλο κοκκίωμα εφηβικής ηλικίας.Παρουσίαση περίπτωσης.

    Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά. 38 : 111-114 1994. 

 1. Γκικόντης Λ., Χριστοπούλου Μ., Γκικόντη Ι., Ιατρού Ι.:

    Καλοήθης μεσεγχυματογενής όγκος της παρωτιδομασητήριας χώρας (έξω κοιλιακή ινωμάτωση) .

    Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά. 38: 215-219 (1994). 

 1. Autologous blood transfusion in oral and Maxillofacial surgery patients with the use of erythropoietin.

    Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery.